DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er in­gen hem­me­lig­hed, at Chel­sea er i dyb kri­se. I går skrev vi i dis­se spal­ter om, at book­ma­ker­ne ser det som me­get us­and­syn­ligt, at de over­ho­ve­det kom­mer i top fi­re, og skal man tro Bets­a­fe, bli­ver det ik­ke José Mourin­ho, der skal ven­de sku­den.

I hvert fald er book­ma­ke­ren ude med od­ds på, hvor­vidt han fort­sat er ma­na­ger ju­le­af­ten, og her er ’nej’ helt ne­de i 1,48 mod 2,50 på, at han fort­sat er i spid­sen for Chel­sea, når vi når den sø­de ju­le­tid.

»José Mourin­ho har le­gen­de­sta­tus i Chel­sea, men på et el­ler an­det tids­punkt må le­del­sen re­a­ge­re på de ek­stremt dår­li­ge re­sul­ta­ter. Ro­man Abram­ovich har før fy­ret po­rtu­gi­se­ren i en si­tu­a­tion, hvor han lå no­get bed­re pla­ce­ret i ta­bel­len end nu, så vi vur­de­rer det klart mest sand­syn­lig, at han er for­tid i Chel­sea ved ju­le­tid,« si­ger Tho­mas Holm fra Bets­a­fe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.