2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bund­brag med en alt for klar fa­vo­rit. Her­lev kom­mer med mas­ser af med­vind ef­ter sej­re over Oden­se og Her­ning, og spe­ci­elt an­kom­sten af først Con­ny Ström­berg og si­den Ant­ti Höl­li har løf­tet hol­dets of­fen­siv mar­kant. Aal­borgs un­ge hold har som for­ven­tet få­et det me­get sva­ert og lig­ger sidst med blot syv po­int. Det er blot ble­vet til ét po­int i de se­ne­ste fem kam­pe, og magi­en i Gi­gan­ti­um har og­så va­e­ret va­ek med ne­der­lag til Gen­tof­te og Rung­sted i to se­ne­ste kam­pe. Selv­føl­ge­lig er for­de­len af hjem­me­ba­ne stor, men sta­dig klar va­er­di på X2.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.