3,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lo­ka­l­op­gør i Gen­tof­te med en alt for stor fa­vo­rit. Gen­tof­te red na­er­mest på en bøl­ge, men kla­re ne­der­lag i Es­b­jerg og Fre­de­riks­havn har punk­te­ret lidt af magi­en om­kring hol­det, og der­for gi­ver det ik­ke me­get me­ning, at det på pa­pi­ret no­get dy­re­re hold fra Rung­sted skal va­e­re så un­der­tip­pet. Ga­ester­ne tan­ke­de selv­til­lid imod Aal­borg, og nok vandt Gen­tof­te den om­vend­te kamp med 3-0, men det var ef­ter en kamp, hvor Rung­sted bra­end­te man­ge sto­re chan­cer og var alt­do­mi­ne­ren­de i 50 mi­nut­ter. Til pri­sen skal Rung­sted va­e­re et glim­ren­de spil.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.