Af­sked

BT - - NYHEDER -

In­tet va­rer evigt. Ej hel­ler ’Den Evi­ge Kans­lers’ tid iblandt sit ty­ske folk. Stor­ry­ge­ren og den end­nu stør­re au­to­ri­tet i tysk og eu­ro­pa­ei­sk po­li­tik Hel­muth Sch­midt er død. 96 år gam­mel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.