Kli­ma­top­mø­de på vej i Pa­ris

BT - - NYHEDER -

Frank­rigs ho­ved­stad Pa­ris skal vaere va­ert for kli­ma­kon­fe­ren­cen Wor­ld Cli­ma­te Chan­ge Con­fe­ren­ce 2015 (COP21), der bli­ver af­holdt fra 30. novem­ber til 11. de­cem­ber, skri­ver Reu­ters. Det er før­ste gang si­den kli­ma­top­mø­det COP15, der fo­re­gik i Kø­ben­havn i 2009, at stats­le­de­re og eks­per­ter skal dis­ku­te­re mulig­he­den for at nå til enig­hed om en ny glo­bal kli­maaf­ta­le, der bå­de er am­bi­tiøs og bin­den­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.