Ter­r­or­ø­vel­se i Kø­ben­havn i dag

BT - - NYHEDER -

Hø­rer du skud i Kø­ben­havn i dag, skal du ik­ke nød­ven­dig­vis vaere ban­ge. Kø­ben­havns Po­li­ti og Rigs­po­li­ti­et af­hol­der en stor ter­r­or­ø­vel­se, hvor bor­ge­re kan op­le­ve støj fra si­mu­le­re­de kampø­vel­ser og he­li­kop­ter­larm, skri­ver Kø­ben­havns Po­li­ti. Mens den kol­lek­ti­ve tra­fik kø­rer som plan­lagt, kan den øv­ri­ge tra­fik ’bli­ve ge­ne­ret’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.