Hyp­no­ti­se

BT - - NYHEDER -

SKRAEKSCENARIE til at be­gå rø­ve­ri og i sid­ste en­de drab. Et eks­pe­ri­ment, der ryster selv pro­gram­mets va­ert, ma­ni­pu­la­tions­eks­per­ten Jan Hel­le­søe.

»Med den er­fa­ring jeg har ,vil jeg si­ge, at der er en stor sand­syn­lig­hed for, at me­to­den her kan be­nyt­tes til for­bry­del­ser el­ler må­ske end­da ter­ror,« si­ger Jan Hel­le­søe til BT.

Det er sa­e­so­n­af­slut­nin­gen af pro­gram­se­ri­en ‘Fuckr med dn hj­r­ne’ på DR3, der i af­ten ud­for­sker hyp­no­sens magt. I se­ri­en pra­e­sen­te­rer 33-åri­ge Jan Hel­le­søe, der er spe­ci­a­list i psy­ko­lo­gisk ma­ni­pu­la­tion, for­skel­li­ge eks­pe­ri­men­ter for se­er­ne. En gam­mel drabs­sag Af­te­nens af­snit ta­ger ud­gangs­punkt i en gam­mel drabs­sag fra 1951. Men det vi­ser sig hur­tigt, at eks­pe­ri­men­tet tra­ek­ker trå­de til nu­ti­den, hvor me­to­den vil­le vaere en­hver ter­r­o­rists drøm og myn­dig­he­der­nes ma­re­ridt.

I drabs­sa­gen fra 1951 skød og dra­eb­te Pal­le Har­d­rup to bankan­sat­te un­der et rø­ve­ri. Det vi­ste sig se­ne­re, at han var un­der på­virk­ning - for-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.