Sy­ri­ens ho­ved­stad ma­er­ket af krig

BT - - DEBAT -

En sy­risk far og hans søn kø­rer i en neds­lidt bil gen­nem ga­der­ne i by­en Dou­ma, der lig­ger øst for ho­vedsta­den Da­ma­s­kus. Bi­len ba­e­rer ty­de­ligt pra­eg af den åre­lan­ge kon­flikt i om­rå­det. Rusland meld­te sig i sid­ste må­ned ind i kam­pen mod Is­la­misk Stat i Sy­ri­en, og rus­si­ske ja­ger­fly be­ka­em­per nu ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen på linje med fly fra den ame­ri­kansk le­de­de ko­a­li­tion, skri­ver Reu­ters.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.