SE­KUN­DER Sol­dat an­holdt i sag om mas­sa­kren på Bloo­dy Sun­day

BT - - DEBAT -

Fran­ske fly har ka­stet bom­ber mod fle­re olie­pum­pe­sta­tio­ner i Sy­ri­en. Det op­ly­ser det fran­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um til nyheds­bu­reau­et Reu­ters. Ope­ra­tio­nen er fo­re­gå­et i Deir Ezzor-re­gio­nen i det øst­li­ge Sy­ri­en. For­må­let var an­gi­ve­ligt at sva­ek­ke Is­la­misk Stat ved at ram­me fle­re af den mi­li­tan­te is­la­mi­sti­ske be­va­e­gel­ses øko­no­mi­ske res­sour­cer i lan­det. An­gre­bet er fransk­ma­en­de­nes fjer­de i Sy­ri­en, si­den pra­esi­dent Fran­cois Hol­lan­de i sep­tem­ber be­slut­te­de, at Frank­rig skul­le del­ta­ge i kam­pen mod Is­la­misk Stat. Det skri­ver me­di­et De­fen­se News. Frank­rig er en del af en ame­ri­kansk-le­det ko­a­li­tion, der ud­fø­rer luf­tan­greb mod Is­la­misk Stat i Sy­ri­en og Irak.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.