Es­ben Lun­de la­eg­ger ud­dan­nel­ses­pa­pi­rer frem

BT - - DEBAT -

EKSAMEN

I en pres­se­med­del­el­se, som Ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et har ud­sendt tirs­dag, frem­går det, at Lun­de Lar­sen tog 45 af de i alt 120 så­kald­te ECTSpo­int, som en kan­di­dat­grad kra­e­ver, på Misjons­høgsko­len i Sta­van­ger. Det sva­rer til halvan­det se­me­ster ud af de fi­re se­me­stre, som en kan­di­da­to­ver­byg­ning er nor­me­ret til.

Sam­ti­dig tog mi­ni­ste­ren på ba­chel­or­ud­dan­nel­sen tog 68 ud af 170 ECTSpo­int på Misjons­høgsko­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.