KOM­MEN­TAR

BT - - PLAYOFF-GYSER -

i sa­er­de­les­hed og­så i op­tak­ten til kam­pen.

Får sven­sker­ne de­res spil­le­re og ik­ke mindst de­res pu­bli­kum til at hop­pe med på vog­nen og ind i forta­el­lin­gen om en un­der­hund mod en flok ar­ro­gan­te og sej­rs­sik­re dan­ske­re, kan det bli­ve rig­tig hedt på Fri­ends Are­na lør­dag af­ten her i den sven­ske ho­ved­stad.

Det er et ele­ment, Mor­ten Ol­sen skal for­be­re­de si­ne spil­le­re på og ik­ke må un­der­vur­de­re. El­lers kan den sven­ske spin ta­ge over­rump­le Dan­mark. Igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.