Sto­re spil på Ove P. som ny Ho­bro-boss

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den Skal man tro kun­der­ne hos Bet25, så er Ho­bro ik­ke så langt fra at kun­ne pra­e­sen­te­re den nu­va­e­ren­de Fre­de­ri­cia-tra­e­ner Ove Pe­der­sen som ny ch­eftra­e­ner.

I hvert fald har book­ma­ke­ren valgt at pil­le spil­let, om hvem der bli­ver ny Ho­bro-tra­e­ner af, da man modt­og me­get en­si­digt spil på Ove Pe­der­sen som per­ma­nent af­lø­ser for Jonas Dal.

»Vi har mod­ta­get det, vi vil kal­de for be­ma­er­kel­ses­va­er­digt me­get spil på Ove Pe­der­sen i de se­ne­ste da­ge fra fle­re for­skel­li­ge bru­ge­re. Så me­get at he­le 80 pro­cent af det, der er spil­let for på na­e­ste Ho­bro­tra­e­ner, nu er pla­ce­ret på Ove Pe­der­sen. Set i ly­set af det, har vi valgt at luk­ke for spil på na­e­ste Ho­bro-tra­e­ner nu, da no­get kun­ne ty­de på, at man na­er­mer sig en løs­ning i Ho­bro,« for­kla­rer od­dsa­et­ter Nik­las Nür­n­berg fra Bet25.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.