2 ,08

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I dag står til at bli­ve årets var­me­ste dag i Ma­pu­to med om­kring 33 gra­der ved kamp­start, og det kan na­e­sten ik­ke und­gå at på­vir­ke ak­tø­rer­ne på ba­nen. Med re­tur­kamp i Ga­bon om blot fi­re da­ge ga­el­der det om for ga­ester­ne om at få et ha­e­der­ligt re­sul­tat med hjem og bru­ge så få kra­ef­ter som over­ho­ve­det mu­ligt, så man kan af­gø­re tin­ge­ne i egen hu­le. Mozam­bique er som så man­ge an­dre afri­kan­ske hold mar­kant bed­re hjem­me end ude og un­der de før­na­evn­te ek­stre­me for­hold skal man slet ik­ke af­vi­se, at de kan hol­de uaf­gjort ved pau­sen.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.