1,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Est­land mod Ge­or­gi­en stin­ker ik­ke li­ge­frem af of­fen­sivt fest­fyr­va­er­ke­ri med mas­ser af chan­cer og til­sva­ren­de må­l­chan­cer. Der­for er be­ta­lin­gen på få mål fak­tisk over­ra­sken­de pa­en. Ester­ne vi­ste tid­li­ge­re på sa­e­so­nen, at de ik­ke har vold­somt me­get at sky­de med i of­fen­si­ven, da man i to EM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe mod San Ma­ri­no blot score­de to gan­ge, mens Ge­or­gi­en kun har sco­ret me­re end to mål i en ven­skabs­kamp mod mod­stan­de­re som Lie­ch­tenste­in, Sau­di Ara­bi­en og Mal­ta. Gå ef­ter mak­si­malt to fuld­tra­ef­fe­re i af­te­nens kamp i Tal­linn.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.