2,43

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

På en gan­ske tynd ons­dag rent spil­ud­valgs­ma­es­sigt, går tu­ren til Fin­lands na­est­bed­ste is­ho­ck­eyra­ek­ke, hvor SaPKo og TuTo tør­ner sam­men. De to hold er med af­stand Mestis-ra­ek­kens mest un­der­hol­den­de mand­ska­ber, for i snit fal­der der me­re end syv mål pr. kamp for beg­ge hold. De to kom­bat­tan­ter er klart mest scoren­de i ra­ek­ken, men til gen­ga­eld luk­ker man og­så flest mål ind af al­le hold i ra­ek­ken. Da hol­de­ne mød­tes i mid­ten af ok­to­ber end­te det 5-4 til SaPKo med syv mål al­le­re­de ef­ter 2. pe­ri­o­de, så mindst syv mål i af­te­nens kamp vir­ker ik­ke umu­ligt.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.