Re­gion

BT - - NYHEDER -

Carl Holst må stå po­li­tisk på mål for rå­d­den­ska­ben i Re­gion Syd­dan­mark. Men di­rek­tion og ar­bejds­kul­tu­ren i det he­le ta­get ta­ger sig ik­ke pran­gen­de ud i skan­da­lesa­ger­ne i det syd­jy­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.