STØJBERGS DES

BT - - NYHEDER -

IN­TER­VIEW Jeg kan godt for­stå, hvis no­gen spør­ger, om det kom­mer til at vir­ke. Det bed­ste svar er, at det hå­ber jeg me­get

In­ger Støj­berg (V)

»Jeg me­ner, at det er uhold­bart, hvis man som li­be­ral sy­nes, at man skal bru­ge sin tid på at ko­pi­e­re Dansk Fol­ke­par­ti el­ler bli­ve så­dan 90 pro­cent a la Dansk Fol­ke­par­ti,« sag­de Ven­stre-pro­fi­len.

Jens Ro­h­de var i 2001-2006 Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer. Om den­ne pe­ri­o­de sag­de han:

»Vi var med til at ska­be et mon­ster.«

I ’Vi ses hos Cle­ment’ ud­dy­be­de han, at det om­tal­te mon­ster er Dansk Fol­ke­par­ti.

»Nu er det ik­ke så­dan, at jeg har no­get imod Dansk Fol­ke­par­ti. Det, jeg har no­get imod, er, at vi al­le sam­men prø­ver at lig­ne Dansk Fol­ke­par­ti,« sag­de Jens Ro­h­de. V gik for langt Han me­ner, at Ven­stre i hans pe­ri­o­de som po­li­tisk ord­fø­rer var nødt til at la­ve stram­nin­ger på ud­la­en­din­ge­om­rå­det, men at Ven­stre af og til gik for langt i sit sam­ar­bej­de med Dansk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.