PERATE TRA­EK

BT - - NYHEDER -

Jeg har al­drig va­e­ret på kant med Jens Ro­h­de, men jeg tror, at han har va­e­ret på kant med mig man­ge gan­ge

In­ger Støj­berg (V)

Fol­ke­par­ti. Det har, iføl­ge Ro­h­de, va­e­ret med til at ind­le­de et norm­skred, der har vok­set sig stør­re og stør­re. ting, vi har gen­nem­ført på ud­la­en­din­ge­om­rå­det, er Ven­stres po­li­tik, og man må ud­vik­le sig som par­ti i for­hold til de ud­for­drin­ger, der er.«

Linj­en er rig­tig

»Jeg har al­drig va­e­ret på kant med Jens Ro­h­de, men jeg tror, at han har va­e­ret på kant med mig man­ge gan­ge. Men jeg ved, at jeg teg­ner linj­en i Ven­stre, når det hand­ler om ud­la­en­din­gepo­li­tik. El­lers vil­le jeg ik­ke vaere mi­ni­ster.« men det er ik­ke det sam­me som, at jeg er enig. Og jeg er ik­ke enig med Jens Ro­h­de. Ven­stre er et stort par­ti, og du vil al­tid kun­ne fin­de ue­nig­he­der...«

»Jo jo, men at han er ue­nig med mig, det lever jeg med.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.