Li­ge­stil­lin­gen skra­ber bun­den

BT - - NYHEDER -

Kvin­der i magt­po­si­tio­ner, ma­end på bar­sel og li­ge for­de­ling af hus­ar­bej­det. Det er blot nog­le af de om­rå­der, hvor Dan­mark hal­ter bag­ud i for­hold til vo­res nor­di­ske naboer. Det vi­ser en ny sam­men­lig­ning af de nor­di­ske lan­de, skri­ver Po­li­ti­ken. F.eks. sid­der de dan­ske kvin­der kun på godt hver fjer­de af al­le le­der­stil­lin­ger på det dan­ske ar­bejds­mar­ked. I Island er det me­re end i hver tred­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.