Død mil­li­ar­da­er do­ne­rer for­mue

BT - - NYHEDER -

En sten­rig norsk mil­li­ar­da­er er nat­ten til tirs­dag om­kom­met i en bå­du­lyk­ke i Ca­ri­bi­en. Iføl­ge avi­sen Da­gens Na­e­rings­liv om­kom 58-åri­ge Erik Hen­rik­sen i en ulyk­ke na­er by­en North So­und på Cay­ma­nø­er­ne. De na­er­me­re de­tal­jer ved ulyk­ken er indtil vi­de­re ukendt, men en 41-årig mand, som og­så var om bord på bå­den, er slup­pet uskadt fra ulyk­ken. Erik Hen­rik­sen var tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i det nor­ske re­de­ri Tan­ker og skibs­re­der i Lon­don. Iføl­ge nor­ske me­di­er var han god for 2,2 mil­li­ar­der kro­ner. I et tid­li­ge­re in­ter­view med den nor­ske Fi­nansa­vi­sen har Hen­rik­sen ud­talt, at han - i til­fa­el­de af sin død - vil ef­ter­la­de he­le sin for­mue til den hu­ma­ni­ta­e­re or­ga­ni­sa­tion Aqua Nir­va­na Fo­un­da­tion, som han selv var med til at stif­te i 2006. Fon­den in­ve­ste­rer i tek­no­lo­gi, som kan gi­ve rent drik­ke­vand i blandt an­det fjer­ne eg­ne af Ke­nya. I sam­me in­ter­view si­ger Erik Hen­rik­sen, at han ’har sør­get for’ sin søn og dat­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.