Pi­lou As­ba­ek fil­mer med Scar­lett J.

BT - - NYHEDER -

Sku­e­spil­le­ren Pi­lou As­ba­ek, som i Dan­mark blandt an­det er kendt for ’Bor­gen’, ’Kri­gen’ og ’Fa­san­dra­e­ber­ne’ - og se­ne­st ’Ga­me of Thro­nes’ - skal spil­le over for Scar­lett Jo­hans­son i fil­ma­ti­se­rin­gen af den ja­pan­ske man­ga­film ’Ghost in the Shell’ fra 1995. Det skri­ver film­ma­ga­si­net Va­ri­e­ty, op­ly­ser dr.dk. Det er ik­ke før­ste gang, de to spil­ler over­for hin­an­den. Pi­lou As­ba­ek hav­de nem­lig en min­dre rol­le i action-thril­le­ren ’Lu­cy’ fra 2014, hvor Scar­lett Jo­hans­son var ho­ved­rol­le­in­de­ha­ve­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.