Nej, vi har ik­ke et be­hand­lings­til­bud

BT - - DEBAT -

JENS MELD­GAARD BRUUN

i, hvad fed­me er? Man kan de­fi­ne­re fed­me som at ha­ve et BMI på 30 og op­ef­ter. Men der er en stor for­skel på, hvor langt over 30 ens BMI lig­ger. Man bli­ver nødt til at ha­ve en ri­me­lig­hed ind i, hvor­dan den­ne gra­en­se sa­et­tes. BMI si­ger kun no­get om for­hol­det mel­lem ens høj­de og va­egt. Man kan godt ha­ve et BMI på over 30 uden at vaere me­get over­va­eg­tig. Der­for vil man pr. au­to­ma­tik de­fi­ne­re man­ge per­so­ner som sy­ge, uden de re­elt er det. Jeg fo­re­stil­ler mig, at nog­le ik­ke sy­nes, at det er rart at bli­ve ka­rak­te­ri­se­ret som va­e­ren­de syg på grund af et lidt for højt BMI-tal.

DET VAN­SKE­LI­GE LIG­GER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.