Ja, det vil ska­be respekt for li­del­sen

BT - - DEBAT -

BIR­GIT­TE HANSEN

kro­nisk syg­dom. Det er en livslang si­tu­a­tion, som man må ta­ge til sig og for­hol­de sig til. Der­for er det godt for svaert over­va­eg­ti­ge, at fed­me bli­ver en an­er­kendt li­del­se. Bå­de for dem selv, for­di de skal la­e­re et nyt tan­kesa­et at ken­de, men og­så for la­e­ger­ne og dan­sker­ne, for­di de skal la­e­re, at det ik­ke kun hand­ler om kost og mo­tion. Det er no get, e t men­ne­ske li­der af, som ik­ke er selv­for­skyldt, og som per­so­nen skal hja­el­pes til at hånd­te­re. Hvis fed­me be­trag­tes som en syg­dom, vil der vaere me­re fo­kus på at la­ve nog­le be­hand­lings­me­to­der, som vir­ker.

FED­ME ER EN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.