Sve­ri­ge ind­fø­rer gra­en­se­kon­trol

BT - - NYHEDER -

ASYL at sven­sker­ne reg­ne­de med, at op mod 180.000 flygt­nin­ge og mi­gran­ter vil sø­ge asyl i lan­det i 2015.

Ale­ne i den før­ste uge i novem­ber kom 10.000 nye flygt­nin­ge og mi­gran­ter til lan­det.

Gra­en­se­kon­trol­len vil bli­ve ud­ført ved Øre­sunds­bro­en på gra­en­sen mel­lem Dan­mark og Sve­ri­ge og på al fa­er­ge­tra­fik til Sve­ri­ge fra Tys­kland og Dan­mark, ly­der det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.