Strej­ke fort­sa­et­ter i Luft­hansa

BT - - NYHEDER -

En dom­stol i den ty­ske by Düs­sel­dorf har af­vist fly­sel­ska­bet Luft­hansas ap­pel om at få stop­pet me­d­ar­bej­der­nes strej­ke juri­disk, skri­ver Reu­ters. Der­med kan strej­ken fort­sa­et­te med hund­red­vis af af­ly­ste fly­af­gan­ge og tu­sind­vis af stran­de­de pas­sa­ge­rer til føl­ge.

Be­slut­nin­gen går imod en lig­nen­de dom fra tirs­dag, hvor de an­sat­te blev bedt om at ven­de til­ba­ge til luft­hav­ne­ne for at ar­bej­de, for­di de­res mål med strej­ken ik­ke var ty­de­ligt de­fi­ne­ret. Stri­den hand­ler om pen­sions­ord­nin­gen for de an­sat­te i en ny af­ta­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.