Vin­ter

BT - - NYHEDER -

La­ve­ste tem­pe­ra­tur nat­ten til 11. novem­ber på Fre­de­riks­berg: 13,3 gra­der. Det er den var­me­ste novem­ber­nat no­gen­sin­de må­lt i ho­ved­sta­den. 10. novem­ber nå­e­de kvik­søl­vet 15,4 gra­der på Fre­de­riks­berg – den hø­je­ste tem­pe­ra­tur no­gen­sin­de må­lt i ho­ved­sta­den så sent i novem­ber. Det er ca. ot­te gra­der over det nor­ma­le. Mid­del­tem­pe­ra­tu­ren i novem­ber i år i Dan­mark har fo­re­lø­big lig­get på over 9,5 gra­der. Det er ca. fem gra­der over det nor­ma­le. Novem­ber 2006 er den fo­re­lø­big var­me­ste 11. må­ned no­gen­sin­de må­lt her­hjem­me: 8,1 gra­der. År­sa­ger til årets novem­ber­var­me: Ved­va­ren­de strøm­ning af lu­ne og fug­ti­ge luft­mas­ser fra syd­vest, us­a­ed­van­ligt hø­je hav­tem­pe­ra­tu­rer om­kring os samt en klo­de, der vil sa­et­te glo­bal tem­pe­ra­tur­re­kord i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.