Mo­des­how var­mer op til ju­len

BT - - NYHEDER -

Så er det stort set jul. I hvert fald har un­der­tøjs­gi­gan­ten Vi­cto­ria’s Secret tirs­dag pra­e­sen­te­ret årets kol­lek­tio­ner i New York, USA. Mu­lig­he­der­ne for in­ti­me pak­ker un­der tra­e­et blev tra­di­tio­nen tro pra­e­sen­te­ret af nog­le af ver­dens dy­re­ste mo­del­ler, spe­ci­elt he­ad­huntet til an­led­nin­gen. På catwal­ken sås bl.a. Gi­gi Ha­did (foto), Adri­a­na Li­ma, Ales­san­dra Am­bro­sio og Ba­ha­ti Prin­sloo. I 90er­ne blev showet af­holdt om­kring Va­len­ti­nes Day, men fra 2001 og frem fin­der mo­des­howet sted op til ju­lesal­get. Showet, der bli­ver vist i ame­ri­kansk fjern­syn, har va­e­ret af­vik­let i Mi­a­mi, Los An­ge­les og i fran­ske Can­nes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.