Red­der or­angutang-flygt­ning

BT - - NYHEDER -

En or­angutang og hen­des ba­by bli­ver her red­det af et red­nings­hold fra dy­re­vel­fa­erds-grup­pen In­ter­na­tio­nal Ani­mal Rescue.

Orangutan­ger­ne for­søg­te at flyg­te fra sko­v­bran­de og ag­gres­si­ve be­bo­e­re i Ka­ta­pang-om­rå­det på Bor­neo. Orangutan­gen var i så dår­lig for­fat­ning, at dy­re­ak­ti­vi­ster­ne om­gå­en­de måtte gi­ve den be­hand­ling for ska­der på hu­den. Til alt held var ba­by-un­gen uskadt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.