11-årig søvn­ga­en­ger faldt fra fem­te sal

BT - - NYHEDER -

En 11-åri­ge pi­ge, der nat­ten til ons­dag faldt ud ad vin­du­et fra en lejlighed på fem­te sal på Ama­ger, slip­per med li­vet i be­hold, op­ly­ser Kø­ben­havns Po­li­ti.

»Hun slip­per hel­digt. Alt­så hun har bra­ek­ket hof­ten og skal ope­re­res, men hun er uden for livs­fa­re,« si­ger vagt­chef Hen­rik Svej­strup.

Po­li­ti­et ved endnu ik­ke, hvor­for pi­gen faldt ud ad vin­du­et. Hun har haft fe­ber tirs­dag, og det vi­des ik­ke, om hun kan ha­ve gå­et i søv­ne ud gen­nem vin­du­et. Der er ik­ke no­get mista­en­ke­ligt ved sagen, op­ly­ser Hen­rik Svej­strup. Po­li­ti­et blev alar­me­ret klok­ken 01.47 om uhel­det, og bå­de am­bu­lan­ce og po­li­ti kør­te til ste­det.

Pi­gen var trods fal­det ved be­vidst­hed, da hun blev kørt til Rigs­ho­spi­ta­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.