VM 2010

BT - - PLAYOFF-GYSER -

AG­GERS FØR­STE SLUT­RUN­DE. End­da kry­dret med en re­van­che mod sven­sker­ne, som Dan­mark kva­li­fi­ce­re­de sig på be­kost­ning af. Men slut­run­den blev en fu­ser. Et for­ven­te­ligt ne­der­lag til Hol­land i åb­nings­kam­pen blev fulgt op med en loven­de sejr over Ca­mero­un. Og så fu­se­de det he­le ud i et for­fa­er­de­ligt 1-3-ne­der­lag til Ja­pan, der slog Dan­mark hjem. Ef­ter­føl­gen­de var Ag­ger i spil som ny an­fø­rer ef­ter Jon Da­hl To­mas­ssons stop, men val­get faldt i ste­det på Chri­sti­an Poul­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.