EM 2008

BT - - PLAYOFF-GYSER -

SELV­OM DE­BU­TEN LIG­GER til­ba­ge i 2005, fik Ag­ger først for al­vor hul på sin før­ste kva­li­fi­ka­tion frem mod EM i Østrig/Schweiz. Det end­te ik­ke lyk­ke­ligt. Vi hu­sker al­le kam­pen i Par­ken mod Sve­ri­ge, hvor ’fod­boldt­os­sen’ stjal ram­pe­ly­set, og da dan­sker­ne ik­ke kun­ne vin­de i Sto­ck­holm ef­ter at vaere ble­vet ta­ber­dømt i den før­ste kamp, nap­pe­de Spa­ni­en og Sve­ri­ge de di­rek­te bil­let­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.