De un­ge ven­ska­ber

BT - - PLAYOFF-GYSER -

Emil Fors­berg lig­ner en star­ter på den sven­ske høj­re­kant, mens Yus­suf Poul­sen kan sid­de på den dan­ske. Sjovt nok er de to kan­ter og­så go­de ven­ner. Det er de, for­di de gen­nem de se­ne­ste 10 må­ne­der har spil­let sam­men i ty­ske RB Leipzig, hvor de de­ler sam­me pas­sion for mu­sik og pla­der.

En an­den dansk-svensk duo har fundet sam­men un­der syd­li­ge­re him­mel­strøg. Den sven­ske ’bad boy’, Jo­hn Gu­i­det­ti, har ka­stet sin ka­er­lig­hed på Daniel Wass, si­den de to i som­mer be­gynd­te i span­ske Cel­ta Vi­go.

»Det bli­ver en her­lig kamp. Daniel er en fan­ta­stisk spil­ler og en vi­dun­der­lig ven, men på fod­bold­ba­nen fin­des ingen ven­ner,« sag­de Gu­i­det­ti for ny­lig til den span­ske lo­ka­la­vis La Voz de Ga­li­cia om ud­sig­ten til at ram­le sam­men med Wass på lør­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.