FCM er klar til po­kal­fi­na­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SIK­KER FINALIST

FCM var klart bedst i al­le spil­lets facet­ter mod et Es­b­jerg-hold, som vir­ke­de tungt, mod­løst og i øv­rigt af­slut­te­de så dår­ligt, at det må og skal vaere svaert at vin­de hånd­bold­kam­pe.

Over for en mod­stan­der af den ka­li­ber var det ik­ke svaert for FCM at tra­ek­ke fra, selv om det var me­re ja­evn­byr­digt i den før­ste hal­ve ti­me, hvor det lyk­ke­des ve­stjy­der­ne at ha­en­ge på med det yder­ste af neg­le­ne. Bed­re sam­men­spil­let FC Midtjyl­land vir­ke­de dog al­drig som et hold, der for al­vor vil­le mi­ste gre­bet om be­gi­ven­he­der­ne, og det kom hel­ler ik­ke til at ske.

»Det var dej­ligt. Jeg sy­nes, vi som hold bli­ver bed­re og bed­re, vi er og­så bed­re sam­men­spil­le­de nu, og al­le ar­bej­der hårdt for hin­an­den,« lød ana­ly­sen fra FCMs sven­ske pro­fil Jo­han­na Ahlm til TV2s repor­ter på si­de­linj­en.

Ahlm, der selv stod for syv scor­in­ger i kam­pen, var en mar­kant skik­kel­se. Men li­ge­så ty­de­ligt var det og­så, at Es­b­jerg og tra­e­ner Lars Fre­de­rik­sen er en klub i kri­se. Fle­re af spil­ler­ne var al­le­re­de i pau­sen i højlydt dis­kus­sion ind­byr­des, og sav­net af den ek­si­le­re­de lands­holds­spil­ler Lot­te Gri­gel er svaert at kom­me udenom.

Vi­borg kva­li­fi­ce­re­de sig til fi­na­len ved at slå Team Tvis Holste­bro tirs­dag af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.