DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Op­gø­ret lør­dag mel­lem Sve­ri­ge og Dan­mark har i sa­gens na­tur og­så truk­ket mas­ser af op­ma­er­k­som­hed fra bookmakerne.

Al­le­re­de nu kan man spil­le på na­er­mest alt - blandt an­det har Uni­bet spil på hvil­ket hold der lø­ber flest gan­ge i of­f­si­de - og og­så Dan­ske Spil er på ba­nen med et af de me­re al­ter­na­ti­ve spil.

Her har man nem­lig sat od­ds på, hvor­vidt Zla­tan Ibra­him­ovic sco­rer fle­re mål end det dan­ske hold til­sam­men på lør­dag - og selv om Zla­tan selv score­de det sam­me an­tal mål som Dan­mark - nem­lig ot­te styks - så er Dan­mark al­li­ge­vel kla­re fa­vo­rit­ter i det va­ed­demål med od­ds 2,00 mod 4,35 på Zla­tan.

»Selv om Dan­mark har haft svaert ved at sco­re på det se­ne­ste, skal Dan­mark trods alt vaere fa­vo­rit­ter til at sco­re fle­re mål end Zla­tan,« si­ger Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.