2,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bedst som man tro­e­de, at FC Vestsja­el­land var kom­met i gang, le­ve­re­de man en for­fa­er­de­lig ind­sats og tab­te 0-1 til Ski­ve, og selv om hol­det selv­føl­ge­lig in­de­hol­der me­re kva­li­tet end til de ot­te po­int, de har, så er det sta­dig svaert at se, at de skal vaere små fa­vo­rit­ter i det­te op­gør. Vend­sy­s­sel har va­e­ret sa­e­so­nens sto­re over­ra­skel­se, hvor man har va­e­ret enormt af­kla­re­de i sin spil­lestil og i det før­ste op­gør mel­lem de to hold i Hjør­ring var helt over­leg­ne og for­an med 4-0, in­den FCV fik et par trøst­mål til sidst. In­ter­es­sant be­ta­ling på sejr til ga­ester­ne.

Od­dset er fundet hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.