Lyk­ken brast for Mie og Lai

BT - - NYHEDER -

BRUD Det forta­el­ler 34-åri­ge Mie Molt­ke til TV 2.

»Det har va­e­ret ot­te fe­de år, hvor der er sket man­ge go­de ting, og hvor vi beg­ge har ud­vik­let os sinds­sygt me­get. Vi har truf­fet be­slut­nin­gen i fa­el­les­skab og øn­sker hin­an­den alt det bed­ste - og det er vi beg­ge eni­ge om, at det er ik­ke at va­e­re sam­men la­en­ge­re,« si­ger Mie Molt­ke.

Hun er nu flyt­tet fra par­rets fa­el­les hjem og ind i en lej­lig­hed for sig selv.

Be­slut­nin­gen føl­ger i kølvan­det på, at Mie Molt­ke og Lai Yde for nog­le måneder si­den be­slut­te­de at gå hver til sit for at ma­er­ke ef­ter, hvad de skul­le. Det for­tal­te dan­se­ren i au­gust til Bil­led-Bla­det.

»Vi har haft ot­te me­get in­ten­se år, og nu har vi brug for luft og af­stand for at ma­er­ke ef­ter, hvad vi skal. Ka­er­lig­he­den vil altid va­e­re der, men vi kan ik­ke ba­re luk­ke øj­ne­ne for, at vi kom­mer til at sli­de på den, hvis vi ik­ke får luft,« sag­de Mie Molt­ke til uge­bla­det.

Par­ret mød­te hin­an­den un­der ’Vild med dans’ i 2007, hvor de to og­så dan­ne­de par på dan­se­gul­vet. I som­me­ren 2011 blev hun gift med den i dag 45-åri­ge Lai Yde, som hun i de­cem­ber det år fik søn­nen Mio med.

»Lai og jeg er hel­di­ge at ha­ve hin­an­den for evigt, for­di vi har ham,« si­ger Mie Molt­ke til TV 2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.