Kvin­de­pro­test i Af­g­ha­ni­stan

BT - - NYHEDER -

Det er sja­el­dent, det fin­der sted på de kan­ter. Men tors­dag delt­og kvin­der i en de­mon­stra­tion i Af­g­ha­ni­stans ho­ved­stad Ka­bul. Kvin­der­ne pro­teste­re­de over re­ge­rin­gens pas­si­vi­tet ef­ter­dra­be­ne på syv per­so­ner fra den af­g­han­ske Ha­za­ra-mi­no­ri­tet. Da kvin­der­ne for­søg­te at kla­tre op på en byg­ning ta­et på pra­esi­den­tens pa­lads, for­søg­te det af­g­han­ske po­li­ti at op­lø­se de­mon­stra­tio­nen ved at af­fy­re skud i luf­ten. Mi­li­tan­te is­la­mi­ster hen­ret­te­de for ny­lig de syv per­so­ner ved hals­hug­ning, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.