Ju­le­ga­ver­ne bli­ver sto­re i år

BT - - NYHEDER -

Hver tred­je dan­sker for­ven­ter at bru­ge 4.000 kro­ner på ju­le­ga­ver i år – tu­sind kro­ner me­re end sid­ste år, vi­ser en un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af si­tet pri­cer­un­ner.dk, der sam­men­lig­ner pri­ser. Sid­ste år brug­te vi i gen­nem­snit 3.000 kro­ner på ju­le­ga­ver, men i år har 34 pro­cent af dan­sker­ne ta­enkt sig at spen­de­re 4.000 kro­ner på ju­le­ga­ver. På Sja­el­land sva­rer halv­de­len, at de har sat mel­lem 4.000 og 5.000 kro­ner af til ju­le­ga­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.