Klar til EU­fol­ke­af­stem­ning

BT - - NYHEDER -

Lov­grund­la­get for fol­ke­af­stem­nin­gen om rets­for­be­hol­det 3. de­cem­ber er fal­det på plads. 69 stem­te for lov­for­sla­get, mens 37 stem­te imod. Med et ja ved fol­ke­af­stem­nin­gen bli­ver loven til vir­ke­lig­hed. Ja-fler­tal­let øn­sker at om­dan­ne det dan­ske rets­for­be­hold til en til­valgs­ord­ning, så Fol­ke­tin­get frem­over kan va­el­ge, hvil­ke EU-love på rets­om­rå­det vi øn­sker at del­ta­ge i.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.