Kur­ven er la­det me

BT - - NYHEDER -

Katja Pe­ter­sen, 55 år. Kø­ben­havn »Der er ik­ke så me­get øko­lo­gi desva­er­re, men jeg er ik­ke fa­er­dig end­nu. Jeg er først li­ge be­gyndt, så der er kun ma­elk ind­til vi­de­re.« Det er isa­er ma­elk, bøn­ner, skyr og ost, som jeg kø­ber øko­lo­gisk. Og kød vil jeg og­så helst ha­ve øko­lo­gisk. Det sma­ger virkelig godt. Og el­lers kø­ber jeg øko­lo­gisk, hvor jeg kan kom­me til det. Og så ud­nyt­ter jeg det, når der er til­bud, som der er i dag. Hvis jeg skal ha­ve det godt med mig selv, så går jeg hen i så­dan en øko­lo­gisk af­de­ling. Men jeg sy­nes, det er dyrt. Jeg må va­e­re ae­r­lig at si­ge, at jeg kø­ber halvt halvt.« end­nu fle­re va­rer, som ta­ger sa­er­ligt hen­syn til dy­re­vel­fa­er­den og er pro­du­ce­ret uden brug af ke­mi. Dan­sker­ne har for al­vor ta­get øko­lo­gi til sig, og halv­de­len af dan­sker­ne kø­ber hver uge øko­lo­gi­ske va­rer,« si­ger Hen­rik Hind­borg, der er mar­keds­chef i Øko­lo­gisk Lands­for­e­ning. Dy­re­vel­fa­erd Det skyl­des blandt an­det, at dan­sker­ne er in­ter­es­se­re­de i sun­de og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.