Ed øko­lo­gi

BT - - NYHEDER -

Pre­ben Øster­felt, 76 år. Kø­ben­havn »Hvis jeg har en valg­mu­lig­hed, så va­el­ger jeg det sun­de­ste for na­tu­ren og for dy­re­ne først og frem­mest. Men jeg har ind­tryk af, at hvis jeg for ek­sem­pel skal ha­ve agur­ker, så ko­ster de øko­lo­gi­ske, grøn­ne agur­ker na­e­sten det dob­bel­te af de al­min­de­li­ge agur­ker, og jeg kan ik­ke en­gang sma­ge for­skel. Der­for kun­ne jeg ik­ke drøm­me om at gi­ve det dob­bel­te. Og hvis der står øko­lo­gi­ske ap­pels­i­ner frem­me, så er de ger­ne ula­e­kre at se på, så dem går jeg og­så i en stor bue udenom.«

»Nej, for jeg kan ik­ke rig­tig sma­ge for­skel.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.