3.

BT - - NYHEDER -

Tys­kland

Hol­land

Ind­før­te 13. sept. gra­en­se­kon­trol, som om­fat­ter pa­s­kon­trol ved gra­en­se­over­gan­ge­ne. Iføl­ge den ty­ske in­den­rigs­mi­ni­ster Tho­mas de Maizière er må­let at be­gra­en­se den nu­va­e­ren­de til­strøm­ning til Tys­kland. Af sik­ker­heds­ma­es­si­ge grun­de og for at få etab­le­ret en me­re kon­trol­le­ret si­tu­a­tion. De lange gra­en­ser gør det dog sva­ert at hånd­ha­e­ve kon­trol­len. Des­u­den gi­ver myn­dig­he­der­ne i langt de fle­ste til­fa­el­de flygt­nin­ge og mi­gran­ter lov til at rej­se vi­de­re, selv om de ik­ke sø­ger asyl. Hol­land­sk po­li­ti gen­nem­fø­rer stikprø­ve­kon­trol ved lan­dets gra­en­ser. Det sto­re pres på de hol­land­ske gra­en­ser fik i sep­tem­ber og­så Hol­land til at ge­nind­fø­re de­le af gra­en­se­kon­trol­len. Det gjor­de de for at ‘ska­er­pe vo­res kon­trol i gra­en­se­re­gio­ner­ne’, sag­de Yvon­ne Wig­gers, talskvin­de for den hol­land­ske ju­stits­mi­ni­ster Klaas Di­j­k­hoff.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.