Yeah, yeah

BT - - NYHEDER -

RØD LØ­BER Det blev end­nu en gang be­vist, da der i går af­tes var pre­mi­e­re den ny­op­sat­te ver­sion af te­a­ter­kon­cer­ten ’Co­me To­get­her’. For­vent­nin­ger helt i top Kend­te dan­ske­re i al­le al­dre trop­pe­de op i Ti­vo­lis Kon­cert­sal, og de var al­le spa­end­te på at se bl.a. Jim­my Jør­gen­sen, Lot­te An­der­sen, Mar­tin Greis og Sa­ra Gra­bows for­tolk­nin­ger af ever­gre­ens som ’All you ne­ed is love’, ’Straw­ber­ry fi­elds fore­ver’ og ’I want to hold your hand’.

Ti­vo­lis or­ke­ster slog to­nen an med at spil­le ’Yel­low Sub­ma­ri­ne’, mens ga­ester­ne gik ind til fo­re­stil­lin­gen, som 160.000 dan­ske­re var in­de at se, da den før­ste gang blev op­sat i Kø­ben­havn i 2009.

Blandt de kend­te på den rø­de lø­ber var for­vent­nin­ger­ne da og­så helt i top for­ud for gårs­da­gens pre­mi­e­re.

»Det er ’With a litt­le help from my fri­ends’. Det er det bed­ste num­mer no­gen­sin­de. ’Yester­day’ er og­så et vi­dun­der­ligt num­mer. Uan­set hvor man­ge gan­ge man lyt­ter til den sang, sa­et­ter den nog­le tan­ker i gang.« »Paul McCart­ney.

Han er en af de bed­ste sangskri­ve­re no­gen­sin­de og en del af europaeisk kul­tur.

Han var med til at sa­et­te he­le ung­doms­op­rø­ret i gang. Hat­ten af for ham.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.