BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

’Hem­me­lig­he­der’

Do­ku­men­tar For­ti­den gem­mer på man­ge hem­me­lig­he­der, hvoraf man­ge er de­ci­de­re­de tra­ge­di­er. Det kan de fle­ste fa­mi­li­er her­hjem­me vist nik­ke gen­ken­den­de til. Man­ge af ske­let­ter­ne kom­mer ty­pisk ud af ska­bet i for­bin­del­se med døds­fald. Her kan de bi­dra­ge med hi­sto­ri­er om, hvor­dan ukend­te sø­sken­de plud­se­lig er duk­ket op og har bragt rø­re i den hjem­li­ge an­de­dam.

TV2 TORS­DAG 20.00

JA­COB STA­E­HE­LIN Sport­s­chef

Sve­ri­ge-Dan­mark

Sport Hvis der er én sports­be­gi­ven­hed, man skal se i den­ne we­e­kend, så er det na­tur­lig­vis den før­ste play­off-gy­ser mod Sve­ri­ge i Sto­ck­holm. Jeg tror på en må­l­fat­tig kamp, og det skul­le ik­ke un­dre mig, hvis den en­der 0-0. Og så vil alt va­e­re åbent til re­tur­kam­pen i Par­ken på tirs­dag.

Foto: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.