Nor­disk EM-slag

BT - - TV -

I play­off til EM-slut­run­den er der arvefjendeopgør, når Dan­mark mø­der Sve­ri­ge. Den før­ste kamp spil­les i Sto­ck­holm, hvor Mor­ten Ol­sens mand­skab skal for­sø­ge at ska­be et godt ud­gangs­punkt før re­tu­ro­p­gø­ret på tirs­dag i Par­ken. Dan­sker­ne er uden sejr i de­res se­ne­ste fi­re kam­pe, mens sven­sker­ne af­slut­te­de kva­li­fi­ka­tio­nen med to sej­re. Kamp­start 20.45 Fod­bold Ka­nal 5: 18.00

Con­nor Me­ad er inkar­ne­ret ung­karl, el­sker sin fri­hed, fest og kvin­der, og han hol­der ik­ke på si­ne da­me­be­kendt­ska­ber. Hans bror, Paul, er ro­man­ti­ker og skal gif­tes, men af­te­nen in­den bryl­lup­pet lyk­kes det Con­nor at øde­la­eg­ge den go­de stem­ning for bå­de bru­de­par og ga­e­ster – bl.a. Con­nors barn­doms­ven Jen­ny, som al­drig er fal­det for hans be­røm­te char­me. Men så duk­ker Con­nors af­dø­de on­kel Way­ne op! X-Ka­e­re­ster TV 2: 20.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.