Smør­hul­let

BT - - TV -

Schweiz er ver­dens bed­ste land, der kan det he­le til den hal­ve skat af den dan­ske. Ane Cortzen har bo­et i Schweiz, og kan ik­ke helt gen­ken­de det per­fek­te bil­le­de. Nu er hun til­ba­ge for at gen­se det bed­ste ved lan­det – og det va­er­ste. Hun mø­der bl.a. børs­ma­eg­le­ren og for­fat­te­ren Lars Tve­de, der har tjent stort på at bo i Schweiz. DR2 Te­ma: Schweiz DR2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.