Sa­ga i sø­ge­ly­set

DAGENS TIP søn­dag

BT - - TV -

Sa­ga og Hen­rik er nu sik­re på ger­nings­man­dens iden­ti­tet, men da de skal an­hol­de ham, er han for­duf­tet. De over­ra­skes af det na­e­ste of­fer, som dre­jer sa­gen i en helt ny ret­ning. Mor­de­ren har til­sy­ne­la­den­de en raf­fi­ne­ret plan og ven­ter kun på at gen­nem­fø­re sin sto­re fi­na­le. Sa­ga af­hø­res igen om mo­de­rens død, og alt pe­ger på Sa­ga som den skyl­di­ge. Bro­en DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.