Kla­rer KIF Ki­el­ce?

BT - - TV -

En hård op­ga­ve ven­ter for KIF Kol­ding Kø­ben­havn i Cham­pions Le­ague, når et af Eu­ro­pas mest stjer­ne­be­sat­te mand­ska­ber, pol­ske Ki­el­ce, kom­mer på be­søg i Brønd­by. Ef­ter en sva­er start på tur­ne­rin­gen har de dan­ske me­stre rejst sig med sej­ren over Vard­ar, men Ki­el­ce, der sty­res af Ta­lant Dujs­he­ba­ev, er en klas­se over Vard­ar. Hånd­bold DR1: 16.35

I de sid­ste to år af sit liv fo­rel­sker prin­ses­se Di­a­na sig i den char­me­ren­de hjer­tekirurg dr. Has­nat Khan, men hun er kon­stant jag­tet af slad­der­pres­sen, og Khan har pro­ble­mer med at ac­cep­te­re pres­sens sto­re be­vå­gen­hed. Da Di­a­na og Khan får pro­ble­mer i de­res for­hold, fin­der hun trøst hos den egyp­ti­ske for­ret­nings­mand og man­ge­mil­li­o­na­er Do­di Fay­ed, men pres­sen bli­ver ved med at jag­te hen­de. Di­a­na TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.