ZLA­TAN RÅT FO

BT - - PLAYOFF-GYSER -

FRE­DAG 13. NOVEM­BER 2015 Tek­nisk sta­erk – han har lidt de sam­me egen­ska­ber som mig. Han er stor og sta­erk, men han har li­ge så god tek­nik som nog­le min­dre spil­le­re

Zla­tan Ibra­him­ovic om Ni­ck­las Bendt­ner

for at hja­el­pe hol­det, og jeg får lov at gå vi­de­re, har det sam­me ef­fekt for mig. At jeg ik­ke har la­vet mål mod Dan­mark, ta­en­ker jeg ik­ke på. Jeg skal for­sø­ge.«

Rol­lemo­del

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.