R USØ­DET

BT - - PLAYOFF-GYSER -

FRE­DAG 13. NOVEM­BER 2015 at va­e­re ar­ro­gant og ha­ve ar­ro­gan­ce på ba­nen er det ik­ke no­get, jeg ta­en­ker over. Jeg er mig selv, og jeg aen­drer mig ik­ke for no­gen. Jeg nå­e­de top­pen ved at va­e­re mig selv, og det be­ty­der, at man kan va­e­re det og sta­dig spil­le.« 10 el­ler 11 kam­pe i tur­ne­rin­gen nu, og jeg har sco­ret ni mål og la­vet fem as­sist. Jeg har bed­re sta­ti­stik­ker end tid­li­ge­re, så hvis jeg er gam­mel og er ved at bli­ve svag, mens jeg gør det, som jeg gør, så ta­enk på, hvis jeg var god og ung. Hvad jeg så vil­le gø­re. Det, jeg gør, er ri­ge­ligt. Hvis jeg kan va­e­re gam­mel og svag, kan jeg sta­dig spil­le. Det vil jeg va­e­re me­re end glad for at fort­sa­et­te med.« er en spil­ler, man skal hol­de øje med i de her to kam­pe.«

»Har han sagt, at han skul­le bli­ve bed­re end mig? Al­le har ret til de­res me­ning. I må af­gø­re, hvem der er bedst.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.